Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 19 Απρίλιος 2022.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Batianis Company E.E. E.E.
Γ΄ Ζώνη, ΔΑ 8, Ο. Τ 48-A ,Οικόπεδο 20, ΒΙΠΕΘ Σίνδου, 57 022, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rg.sinaitab@ofni
Αριθμός τηλεφώνου: 2310 941 441
VAT ID: 800818440

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.

Main Menu