Βοβίνα Α΄ Λευκή Γκοφρέ 2 Kg

Βοβίνα Α΄Γκοφρέ 2 Kg

  • Κατασκευασμένη από Α΄ ποιότητας από 100% πρωτογενή χαρτόμαζα
  • Δίφυλλη
  • Λευκή
  • Απαλή
  • Μη ανακυκλωμένη
  • Υδατοδιαλυτή

Χαρακτηριστικά

Μικτό Βάρος (gr) 1999
Φύλλα 2
Αριθμός Φύλλων 908
Περφορέ (cm) 20
Μήκος Ρολού (m) 181,6
Υψος Ρολού (cm) 20
Βάρος Μαδρέ (gr) 65
Καθαρό Βάρος Ρολού (gr) 1934
Άρωμα ΟΧΙ
Ρολά/Συσκευασία 2
Συσκευασία Δέματος 1
Ειδικό Βάρος (gr/m²) 22
Επεξεργασία ΓΚΟΦΡΕ
Δέματα/Παλέτα 60

Main Menu