Χειροπετσέτα Γκοφρέ (Autocut) 800gr 6 ΤΕΜ

Χειροπετσέτα Γκοφρέ 800 gr

  • Κατασκευασμένη από Α΄ ποιότητας από 100% πρωτογενή χαρτόμαζα
  • Δίφυλλη
  • Λευκή
  • Απαλή
  • Μη ανακυκλωμένη
  • Υδατοδιαλυτή

Χαρακτηριστικά

Βάρος Ρολού (gr) 800
Φύλλα 2
Αριθμός Φύλλων 392
Περφορέ (cm) Χ
Μήκος Ρολού (m) 78,4
Υψος Ρολού (cm) 20,2
Βάρος Μαδρέ (gr) 40
Καθαρό Βάρος Ρολού (gr) 760,2
Άρωμα ΟΧΙ
Ρολά/Συσκευασία 1
Συσκευασία Δέματος 6
Ειδικό Βάρος (gr/m²) 24
Επεξεργασία ΓΚΟΦΡΕ
Δέματα/Παλέτα 40

Main Menu